Villányi és Gyovai Ügyvédi Iroda nyitólapja
Irodánk Tagok Tevékenység Információ Letöltések Elérhetőségek
Speciális szakterületünk
További szakterületeink
Kiegészítő tevékenységeink
 

TOVÁBBI SZAKTERÜLETEINK:

Ingatlanügyek

Adásvételi-, csere-, bérleti-, haszonbérleti és egyéb, ingatlannal kapcsolatos szerződések, társasházak alapító okiratának, szabályzatainak elkészítése, módosítása, földhivatali eljárások intézése. Külföldiek ingatlanszerzésének teljeskörű lebonyolítása. Irodánk kapcsolódik a TAKARNET-rendszerhez, melynek segítségével folyamatosan rendelkezésünkre állnak a naprakész földhivatali adatok.

Gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek

Gazdasági társaságok alapításával és átalakulásával, cégadatok módosításával, tőkeemeléssel és -leszállítással, végelszámolással és felszámolás előkészítésével kapcsolatos jogi teendők teljeskörű ellátása, ideértve a cégbírósági eljárás lefolytatását, valamint tanácsadást cégügyekben.
Közhasznú társaságok, alapítványok, egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek alapítása, adataik módosítása, képviselete.
Irodánk kapcsolódik az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerhez, melynek segítségével rendelkezésünkre állnak a naprakész cégadatok.

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi szerződések, belföldi és nemzetközi szállítási, bizományi, franchise, ügynöki, szállítmányozási és fuvarozási szerződések készítése. Finanszírozási ügyletek. Belföldi és nemzetközi kereskedelmi jogvitákban képviselet.

Polgári jogi szerződések készítése

Adásvételi, szállítási, vállalkozási, építőipari kivitelezési, termeltetési, kutatási, kölcsön, engedményezési, tartozásátvállalási, biztosítéki, bérleti, megbízási, bizományi, ajándékozási, tartási szerződések készítése.

Munkajoggal kapcsolatos tevékenység

Munkaügyi tanácsadás, munkaszerződések készítése, módosítása, felmondások készítése, munkajogi kártérítési és egyéb igények érvényesítése.

Családjogi, hagyatéki ügyek

Házassági és öröklési szerződések, végrendeletek készítése, bontó- és kapcsolódó gyermekelhelyezési ügyek, házastársi közös vagyon megosztása. Tanácsadás és képviselet öröklési és hagyatéki ügyekben.

Jogi képviselet

Peres és perenkívüli képviselet gazdasági társaságok és magánszemélyek részére valamennyi, irodánk tevékenységi körébe vágó ügyben.
Gazdasági társaságok, intézmények ügyeinek intézése állandó megbízás alapján is.

 

Design by Mecum Studio
Code by GORDY INFO Bt.